Viering 52e Dies Natalis

De 52e diesviering vindt plaats op 8 februari 2017 in de theaterzaal van het Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.

Er is nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar voor de diesviering. Bestellen kan door overmaking van € 22,00 maal het aantal gewenste kaarten op bankrekening nummer NL25INGB0679362738 t.n.v. penningmeester Dr. Winand Roukensfonds .

U ontvangt de genummerde toegangsbewijzen via het email adres dat u als mededeling bij de bestelling vermeld.

Locatie:

Gelissendomein 5 te Maastricht
Aanvang 19.30 uur

Programma:

Op het programma staan doctoraalexamens van Lottie Boermans en Wim Naus, de buutkampioen 2017 (Fer Naus), Jan Schrijen, Trio Ôngeplök, “Spasminister” Fer Kousen en de inaugurale rede van Gilbert Petit.

Muzikale omlijsting wordt verzorgd  door De Maaskapel.